Administratorem danych osobowych jest Marcin Kamil Baczyński Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr I w Częstochowie
ul. Jana Kilińskiego 14 lok.7 (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e- mail: czestochowa.baczynski@komornik.pl
tel.: 34 3103092
adres: jak wyżej.

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.
Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych
na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach
prowadzonej z Kancelarią korespondencji.
Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli,
organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków,
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność
maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych
podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji
i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji
niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania
postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na
rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego
ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz
umożliwiających identyfikację składników jego majątku.
Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś
powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie
bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria
niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria
może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe,
szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i
czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla
celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami
prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do
funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z
systemów innych podmiotów i instytucji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych, statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij